หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวกิจกรรมกองบิน 7 ..

Colonel Kelvin Khong Commander Of Headquarter Air Combat command and Party และคณะผู้บริหารระดับสูง ระหว่างกองทัพอากาศ - กองทัพอากาศสิงคโปร์ เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๗ โดยมี น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผู้บังคับการกองบิน ๗ ,รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒) ,เสธ.กองบิน ๗ และ หน.นขต.กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฝูง ๗๐๑ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗
พันเอก ขจรฤทธิ์ นิลคำแหง รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สำนักงานวิชาการป้องกันประเทศ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สำนักงานวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๑๑๔ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ และศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ พร้อมฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก สฤษฏ์ วุทธีรพล ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗

ที่มา: http://www.wing7.rtaf.mi.th/index.php/7-2/wing7news.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น