หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

RTAF GRIPEN IN BRIDEX 2013

RTAF GRIPEN IN BRIDEX 2013_Bandar Seri Begawan, Brunei ..

ภาพถ่ายจาก: รัชต์ รัตนวิจารณ์ (รูปภาพลำดับที่ 1-5)
ภาพถ่ายจาก: Pharit Chayapiwat (รูปภาพลำดับที่ 8-13, 15)
ภาพถ่ายจาก: Suradate Pumpuang (รูปภาพลำดับที่ 14)
ภาพถ่ายจาก: Jar Jirayu (รูปภาพลำดับที่ 16)
ภาพถ่ายจาก: Dangerengineer Chaydan (รูปภาพลำดับที่ 17)
ภาพถ่ายจาก: Chakarin Phuwadechapong (รูปภาพลำดับที่ 18)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น