หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปืนใหญ่ GHN-45 (APU) ของ นาวิกโยธิน

การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มิลลิเมตร แบบ GHN-45 รุ่นติดตั้งหน่วยช่วยขับเคลื่อน (APU) ของกำลังพลจากกองพัน ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปกค.๑๕๕ มม.
วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปกค.๑๕๕ มม. ประจำปี งป.๕๖ ณ บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลที่เข้ารับการฝึก โดยมี น.ท.อดิเรก  บัวเย็น ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการฝึก
ที่มา: เว็บไซต์ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน

2 ความคิดเห็น: