หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รองเสนาธิการทหารอากาศ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจสอบก่อนส่งมอบ GRIPEN 39C ระยะที่ ๒ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C ระยะที่ ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการดำเนินการ รับรองแบบทางทหาร (Military Type Certificate : MTC) กระบวนการรับรองความสมควรในการเดินอากาศ (Air Worthiness Approval) และ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C ของบริษัท Saab ให้กับ FMV เพื่อทำการทดสอบก่อนการส่งมอบให้กับกองทัพอากาศ รวมทั้งการ ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ เมือง Lingkoping ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น