หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๒๕๗ นี้ เป็นการฝึกแบบบูรณาการอย่างเช่นทุกปี แต่แตกต่างจากทุกปี โดยจะเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกยกพลขึ้นบก แล้วมีการส่งกำลังอย่างต่อเนื่องขึ้นสู่ชา­ยหาด ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ หลังจากการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกสำเร็จแล­้ว และในปีนี้ ยังใช้สถานที่การฝึกเป็นชายหาดในจังหวัดนร­าธิวาส ซึ่งกองทัพเรือไม่ได้ฝึกกองทัพเรือที่นี่ม­าหลายปีแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น