หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การสวนสนามทางอากาศ พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการฯ ..


ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบกได้จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการให้นายทหารชั้นนายพล (ทหารบก) ที่เกษียณประจำปี 2557

โดยมีการสวนสนามทางอากาศของอากาศยานจำนวน 12 ลำ ได้แก่
- เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ แบบ 550 (ฮ.ลว./อว.550) AS550 C3 Fennec จำนวน 3 ลำ
- เฮลิคอปเตอร์ฝึก แบบ 480 (Enstrom 480b) จากสหรัฐ จำนวน 3 ลำ
- เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 (ฮ.จ.1) AH-1F "COBRA" จำนวน 3 ลำ
- เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮ.ท.60) UH-60L Black Hawk จำนวน 3 ลำ
- เครื่องบินฝึกแบบ 41 (T-41 Mescalero) จำนวน 3 ลำ ปล่อยควันสีธงชาติ
และได้มีการตั้งแสดงเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ แบบ 550 (ฮ.ลว./อว.550) AS550 C3 Fennec จำนวน 2 ลำที่มา: Ball Kittidej

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น