หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ กร. ครั้งที่ ๒/๕๗

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ กร. ครั้งที่ ๒/๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดย พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือฝึกฯ ประกอบด้วย ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย ร.ล.อ่างทอง และ ฮ.ปด.๑ (S-70B) ออกฝึกปฏิบัติการทางเรือในทะเล พื้นที่อ่าวไทย เมื่อวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/161-2014-09-10-04-19-14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น