หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

รวมภาพเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย (457, 458)

รวมภาพเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย ซึ่งภาพชุดนี้จะเป็นภาพเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ทั้งนี้ภาพชุดนี้จะเน้นเฉพาะภาพเรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงสายบุรี (458) ..

ภาพถ่ายจากเรือหลวงสายบุรี (หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) เมื่อ .. ก.พ.57
เรือหลวงกระบุรี และ เรือหลวงสายบุรี ปฏิบัติภารกิจ เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือ เมื่อช่วงเดือน ก.พ.57 ตามภาพเป็นช่วงระหว่างเรือเดินทางอยู่ในทะเลอันดามัน
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เยี่ยมเมืองท่าพอร์ตแบรล์ (อินเดีย) เมื่อ 15-17 ก.พ.57
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เยี่ยมเมืองท่าย่างกุ้ง (เมียนมาร์) เมื่อ 19-22 ก.พ.57

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก: โรงเรียนนายเรือ (นับตั้งแต่รูปภาพลำดับที่ 3 - ..) และเจ้าของภาพถ่ายทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น