หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชม ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.กระบี่

เมื่อ ๔ ก.พ.๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งแท่นยิง MK41 ให้กับ เรือหลวงนเรศวร ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในการนี้ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้การต้อนรับ และจัดให้มีการบรรยายสรุปแนวทางการติดตั้งและปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยหลังจากชมการติดตั้งแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ได้เยี่ยมชมเรือหลวงกระบี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น