หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ .. (6)

นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หมู่เรือฝึกนัีกเรียนนายเรือ เดินทางถึงเมืองท่า รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยจอดเรือเทียบท่า SWETTENHAM PIERCRUISE TERMINAL โดยมี ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/กัวลาลัมเปอร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และได้จัดงานเลี้ยง RECEPTION บน ร.ล. กระบุรี โดยมี พณฯ กฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นแขกรับเชิญเกียรติยศ ทั้งนี้หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ได้จัดการแสดงของ นักเรียนนายเรือ ในระหว่างงานเลี้ยง เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและความสามารถของนักเรียนนายเรือ อีกด้วย ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น