หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ เยี่ยมชมสาธิตการบิน UAV แบบ Searcher II ของกองทัพบก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 พลเรือโท ณะ อารีนิจ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และ พลเรือตรี หม่อมหลวง บวรลักษณ์ กมลาศน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสาธิตการบิน UAV แบบ Searcher Mk.II ของกองทัพบก ณ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี

อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV : Unmanned Aerial Vehicle แบบ Searcher II ได้เข้าประจำการใน *กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย ( ร้อย.ป.คปม. ) เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารปืนใหญ่ *มีภารกิจ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เฝ้าติดตามสถานการณ์ ค้นหาและกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย ปรับการยิงปืนใหญ่และอาวุธยิงสนับสนุน และอื่นๆ.. โดยศูนย์การบินทหารบกได้สนับสนุนนักบินจาก กองบินเบา ศูนย์การบินทหารบก ซึ่งหน่วยมีภารกิจในการสนับสนุนภารกิจบินแก่ กองทัพบก และหน่วยรองของกองทัพบก ในเรื่อง การตรวจการณ์ การลาดตระเวน การชี้เป้าหมาย การเฝ้าตรวจ การส่องสว่างสนามรบ การติดต่อสื่อสาร และการถ่ายภาพทางอากาศ

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย M.l. Borvorluck Kamalasana


ข้อมูลเฉพาะของอากาศยานไร้คนขับ (UAV Searcher MK 2)เครื่องยนต์                                          แบบโรตารี่ Limbach L 550, 35 กิโลวัตต์ (47 แรงม้า)
ความเร็วสูงสุด                                     200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (125 ไมล์ต่อชั่วโมง)
พิสัยบิน
                                                         บินนาน 15.4 ชม. ความสูง 12,000 ฟุต ความเร็ว 65 น๊อต
                                                         บินนาน 17.5 ชม. ความสูง 5,000 ฟุต  ความเร็ว 65 น๊อต
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง                  8-10 ลิตร/ชม. (เต็มถัง 142 ลิตร)
เพดานบินสูงสุด                                   20,000 ฟุต
น้ำหนักรวม                                         500 กิโลกรัม (1,100 ปอนด์)

กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย ( ร้อย.ป.คปม. ) จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ 293/26 ลงวันที่ 21 ต.ค.2526 ตามอัตราการจัด (อจย. หมายเลข 6 - 107 ลงวันที่ 25 ส.ค. 29) เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารปืนใหญ่ โดยกองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมายมีนกอินทรีย์ เป็นสัญลักษณ์ และใช้สี ชมพู - ดำ เป็นสีประจำหน่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น