หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

RTAF F-16A taxi 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 9, 2012 by PuwanaiCNX
เครื่องบิน F-16 ขณะ Taxi ไปเก็บยังกองบิน 6 หลังเสร็จงานแสดง 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. 29/06/12
Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น