หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

RTAF Blue Phoenix 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 6, 2012 by PuwanaiCNX
ฝูงบินผาดแผลง Blue phoenix แสดงการบินใน งาน100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. PC-9 Blue phoenix aerobatic team. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น