หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Green Hawk Fly-by 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 6, 2012 by PuwanaiCNX
การแสดงการบินผ่านของหมู่บิน Green Hawk ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรด้วเครื่องบินแบบ CESSNA 208 CARAVAN งาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น