หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

CT-4E & AU-23A Formation Fly-by 100 ปีการบิน @ ดอนเมือง


Published on Jul 6, 2012 by PuwanaiCNX
การบินแปรอักษรของเครื่องบิน CT-4E และบินปล่อยควันสีธงชาติของ AU-23A
RTAF CT-4E & AU-23A Formation Fly-by. Centennial of RTAF ForeFathers' Aviation @ Donmuang Airport Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น