หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพการทดสอบยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ที่ยูเครน

าพการทดสอบทางเทคนิคของยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 สำหรับกองทัพบกไทย โดยเจ้าหน้าที่ของยูเครน ที่ประเทศยูเครน ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับทางการไทยเพิ่มเติมอีก จำนวน 48 คัน..
ร็วๆ นี้ ทางการไทยจะได้รับยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จากทางยูเครนอีก 48 คัน ซึ่งเป็นสายการผลิต จากสัญญาการจัดหาที่มีการลงนามในช่วงปี 2006 - 2011 โดยในยานเกราะล้อยางจำนวน 48 คัน จะเป็น BTR-3E1 รุ่นลำเลียงพล จำนวน 27 คัน ส่วนอีก 21 คัน จะเป็นรุ่นพิเศษ คือ รุ่นบังคับการ จำนวน 3 คัน รุ่นพยาบาล จำนวน 2 คัน รุ่นกู้ซ่อม จำนวน 7 คัน และ รุ่นติดตั้งปืนครก จำนวน 9 คัน
โดยภายในสิ้นปี 2012 ทางการไทยจะได้รับยานเกราะล้อยางอย่างน้อย 30 คัน จากสัญญาการจัดหาที่มีการลงนามในช่วงปี 2006 - 2011 และตามสัญญาการจัดหา ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 270 ล้านเหรียญสหรัฐ จะมีการส่งมอบยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ให้กับฝ่ายไทย จำนวนรวม 233 คัน ไปจนถึงปี 2015

http://www.lenta.ru/news/2012/07/23/btr/
http://www.ukrspecexport.com/index/viewphoto/lang/ua/p/123

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น