หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การฝึกเบื้องสูง ประจำปี ๕๕ ของ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก..

๑๑ - ๒๔ มิ.ย. ๕๕ การฝึกเบื้องสูง ประจำปี ๒๕๕๕ ของ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน โดยมีการฝึก เดินทางไกล ยิงอาวุธประจำหน่วย อาวุธประจำรถสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมของข้าราชการและพลทหาร พร้อมทั้งอาวุธต่างๆ ให้มีความชำนาญและพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา โดยจะทำการฝึกเป็นประจำทุกปี


ภาพการฝึกภาคสนามในช่วงการฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน่วยประจำปี ๒๕๕๕ (..พ.ค. ๕๕)


ที่มา: เว็บไซต์ ข่าวกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น