หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะกรรมการตรวจการจ้างสร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ..


คณะกรรมการตรวจการจ้างสร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ประชุมนัดแรก (Kickoff Meeting) ร่วมกับ ทีมงานวิศวกรในการบริหารจัดการโครงการฯ ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด

Design of 36m Utility Vessel – Navy Version
กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด สร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ จำนวน ๓ ลำเมื่อวันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๕๕ ในการประชุมนัดแรก ร่วมกับ ทีมงานวิศวกรในการบริหารจัดการโครงการ ของบริษัท มาร์ซัน จำกัด เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๕ ได้มีการแนะนำเจ้าหน้าที่และทีมงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน


ที่มา: จากเว็บไซต์ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น