หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Gripen Commissioning Ceremony


อัปโหลดโดย เมื่อ 11 ก.ค. 2011
วันที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2554 กองทัพอากาศได้จัดพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen และ Saab 340AEW รวมถึง Saab 340B ที่จัดหาตามโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 หรือ F-5B/E ในเฟสแรก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่จากสามเหล่าทัพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนจากรัฐบาลสวีเดน กองทัพอากาศสวีเดน บริษัท Saab ผู้ช่วยฑูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมพิธี

  • พิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D แ...

  • พิธีบรรจุเข้าประจำการ เครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D ...

  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น