หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีบรรจุเข้าประจำการ เครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D และ SAAB 340 AEW/B


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D และเครื่องบินแบบ SAAB 340 AEW/B โดยมี พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการบรรจุเข้าประจำการอย่างเป็นทางการของเครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินแบบ SAAB 340 AEW/B รวมจำนวน 2 เครื่อง ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกองทัพอากาศจัดหาตามโครงการจัดซื้อเครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 19,000 ล้านบาท


ทั้งนี้เครื่องบิน GRIPEN 39 C/D จำนวน 6 เครื่อง จะบรรจุเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบที่ 20 ของกองทัพอากาศ ประจำการ ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เครื่องบิน SAAB 340 AEW บรรจุเป็นเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแบบที่ 1 และเครื่องบิน SAAB 340 B บรรจุเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 17 ซึ่งทั้งสองเครื่องจะเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 702 กองบิน 7


การเข้าประจำการของเครื่องบิน GRIPEN 39 C/D จะทำให้กองบิน 7 มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศ สนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอื่น และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ทั้งนี้กองทัพอากาศมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้เครื่องบิน Gripen 39 C/D ที่จะบรรจุเข้าประจำการ มีระบบอาวุธและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในลักษณะของการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบร่วมกับ เครื่องบิน SAAB 340 AEW โดยเฉพาะในด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางข้อมูลข่าวสาร การหยั่งรู้เท่าทันสถานการณ์ เกิดผลทวีความสามารถการบัญชาการและควบคุม ลดจุดอ่อนระบบป้องกันทางอากาศ ขยายขีดความสามารถการตรวจจับเป้าหมายและการเคลื่อนไหวทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งผ่านเชื่อมต่อ และถ่ายทอดข้อมูล เร่งวงรอบของกระบวนการตัดสินใจ ในระบบบัญชาการและควบคุม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา นำไปสู่การทวีอำนาจกำลังรบ

ภาพบรรยากาศต่างๆ ภายในงาน ..


ขอขอบคุณภาพถ่ายและรายละเอียดบางส่วนจาก:
-อัลบั้มคุณSorasakustus von Maximusberg
-อัลบั้มคุณSuebpong Satamarn
-รูปภาพของThaiArmedForce.com

Video:-

ภาพถ่ายและข่าวจากเว็บไซต์ TAF: http://www.thaiarmedforce.com/taf-special/329-tafspecial47.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น