หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

RTAF F-16 GALLERY 4

ภาพ F-16 ในโอกาสที่ครบรอบ 20 ปี ของการเข้าประจำการในกองทัพอากาศ

สาระอ้างอิง/PEACE NARESUAN1 : www.103sqdn.net/peace.asp

RTAF F-16-- GALLERY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น