หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดช่วยเหลือลูกเรือประมง SirichaiNAVA-11

RTNcounterpiracy's Channel


หมู่เรือฯ ช่วยเหลือลูกเรือประมง อ.ศิริชัยนาวา 11 ที่ถูกโจรสลัดปล้นยึด เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น