หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Pitch Black 2010

Siam2348's Channel


การฝึกผสม Pitch Black เป็นการฝึกการป้องกันทางอากาศเชิงรุก และเชิงรับ โดยมี ทอ.ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ มีชาติทีเข้าร่วมฝึกประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ ไทย และชาติพันธมิตรอื่นๆ ตามโอกาส โดยหน่วยที่เข้ารับการฝึกจะวางกำลัง ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall ทางตอนเหนือ ของทวีปออสเตรเลีย ห้วงเวลาการฝึกประมาณ 3 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2010

  • Pitch Black 2010-3

  • Pitch Black 2010-2

  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น