หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กองทัพเรือตรวจรับ EMBRAER เครื่องที่สอง


วันที่ 16-23 ต.ค.53 คณะกรรมการตรวจรับเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง (เครื่องที่ 2) เิดินทางไปตรวจรับงานงวดที่ 4 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ตามที่กองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับบริษัท Embraer Empresa Brasileira de Aeronautica S.A.(Embraer) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซื้อเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง (Embraer รุ่น EMB 135 LR) จำนวน 1 เครื่องตามสัญญาซื้อขายเลขที่ AC.1/2009 ลงวันที่ 26 ส.ค.52 ซึ่งในการตรวจรับงานงวดที่ 4 ตามสัญญากำหนดให้มีการตรวจรับและตรวจสอบทางเทคนิคของเครื่องบิน ณ สถานที่ของผู้ขายนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามสัญญาที่กำหนด และกองทัพเรือได้จัดส่งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง (เครื่องที่ 2) จำนวน 6 นาย โดยมี พล.ร.ต. กิตตินันท์ ศิรินาวิน รองปลัดบัญชีทหารเรือและประธานกรรมการตรวจรับ เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปทำการตรวจรับงวดงานที่ 4 ตามที่สัญญากำหนด ระหว่าง 16-23 ต.ค.53 ณ โรงงานผลิตเครื่องบินของบริษัท Embraer เมือง Sao Jose dos Compos-SP สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งในการตรวจรับดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมในการบินทดสอบ (Aircraft Flight Test) ผลการตรวจรับโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ตามแผนงานสร้างเครื่องบิน ทางบริษัทกำหนดนำเครื่องบินส่งมอบให้กองทัพเรือ ณ สนามบินอู่ตะเภา ประมาณวันที่ 29 พ.ย.53 ซึ่งเป็นไปตามที่สัญญากำหนด

แนวทางการตรวจทั่วๆ ไป ของ บ.EMB-135
1.Flight Line Inspection
2.Paint & Logo Inspection
3.Required Interior Placards Inspection
4.Interior Inspection
5.Exterior Placard Inspection 

ข่าวจาก: สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น