หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Cockpit & Simulator Gripen


ห้องนักบิน

Simulador de Voo - Gripen - Missoes de ataque ao solo e combate ar-ar


เครื่องฝึกจำลองการบินของเครื่องบิน Gripen

ห้องนักบินของเครื่องบิน Gripen มีขนาดใกล้เคียงกับห้องนักบินเครื่องบิน F-16-- แต่สิ่งที่แตกต่างคือภายในห้องนักบิน แผงเครื่องวัดการบินที่เป็นเข็มวัดแบบอนาลอกสำหรับแสดงผลระบบการทำงานของเครื่องบิน ที่มีเป็นจำนวนมากมาย จนน่าเวียนหัว ในเครื่องบินรุ่นก่อน จะไม่มีให้เห็นเลยในห้องนักบินของเครื่องบิน Gripen มีเพียงจอภาพสีขนาดใหญ่ 3 จอ และจอแสดงผลตรงหน้าแบบมุมกว้างอีก 1 จอ (HUD : Head Up Display) เรียกว่าห้องนักบินกระจก "Glass Cockpit" ซึ่งเครื่องบิน Gripen ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ยุคใหม่แบบแรกสุด ที่ใช้ระบบควบคุมการบินและห้องนักบินที่เป็นแบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์แบบ และมีระบบควบคุมการบินสำรองอีก 3 ระบบ (Triplex) มีคันบังคับแบบ HOTAS (Hand On Throttle And Stic) ทำงานร่วมกับระบบควบคุมบังคับที่สมบูรณ์ของเครื่องบินเป็นแบบสั่งการด้วยสัญญานไฟฟ้า (Fly by Wire) ทำให้นักบินบังคับเครื่อง ควบคุมการทำงานของจอภาพต่างๆ และกดปุ่มยิงอาวุธในระหว่างบินทำการรบ โดยไม่ต้องละมือจากคันบังคับ นอกจากนั้นเครื่องบิน Gripen ยังใช้ระบบที่เป็นอัตโนมัติในหลายระบบ เช่น ระบบนักบินกล (Auto Pilot) ทั้งในแบบปกติ ในทางยุทธวิธีการรบในอากาศ และการโจมตีภาคพื้น รวมไปถึงการลงสนาม การบินด้วยเครื่องบิน Gripen จึงเป็นเรื่องง่าย

การแสดงข้อมูลการบินต่างๆ จะไม่แสดงข้อมูลมากมาย จนนักบินปวดหัว แต่แสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องใช้ในแต่ละภารกิจที่ทำการบินเท่านั้น สร้างตามแนวคิดที่ว่า "ถ้าไม่ต้องการ ก็ไม่โชว์" (No Need, No Show) นักบินจะได้รับรู้ รับทราบ และมองเห็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้ในยามที่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนทางยุทธวิธีการบินรบ โดยปราศจากซึ่งการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยข้อมูลอื่นๆ ที่โชว์ผลออกมาอย่างมากมายไร้ประโยชน์ แต่หากมีสิ่งผิดปกติระบบของเครื่องบินก็จะคอยตรวจสอบให้เองแทนนักบิน และจะมีการเตือนให้นักบินทราบและแก้ไขให้เบื้องต้น รวมถึงยังบอกนักบินทั้งทางข้อความและทางเสียงให้นักบินปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย

2 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าเทียบกับ f-16 รุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐอันไหนดีกว่ากัน
  แล้วภารกิจแตกต่างกันอย่างไร

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2554 08:16

  สำหรับรุ่นล่าสุดของเครื่องบินรบทั้งสองแบบ เมื่อเปรียบเทียบกันในแง่ของขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ก็ใกล้เคียงกันครับ แต่ทีนี้จุดเด่นของเครื่องบิน Gripen มันได้รับการออกแบบจากแนวคิดของการปฏิบัติการแบบใช้เครือข่าย ซึ่ง Gripen จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า โดยเป็นหลักการรบสมัยใหม่ ที่จะสร้างความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม มีกำลังน้อยเสมือนมีกำลังมาก เป็นการทวีกำลังรบ ซึ่งเหมาะสำหรับประเทศที่มีขนาดของกองทัพอากาศที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักหรือมีขนาดเล็ก แต่มีความเพียงพอสำหรับการป้องกันตนเองได้ อีกทั้งเครื่องบิน Gripen ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว Gripen จะเหมาะสมกับประเทศของเรา

  Sukom / 4/12/54

  ตอบลบ