หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประมวลภาพ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ร่วมการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2562 หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเรือร่วมการฝึก BLUE STRIKE 2019 กับ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ บริเวณทะเลจีนใต้
 --------------------------------------------------------
1 พฤษภาคม 2562 หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จอดเรือเทียบท่าที่ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสมระหว่าง กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน - กองทัพเรือไทย BLUE STRIKE 2019
พิธีเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019
ขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่าย บางภาพมีการปรับแต่งจากต้นฉบับเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น