หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Royal Thai Air Force : Gripen 39 C/D & Weapons

ภาพเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ แบบ GRIPEN 39 C/D พร้อมระบบอาวุธที่ติดตั้งใช้งานกับเครื่องในปัจจุบัน ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 กองทัพอากาศไทย...

ระบบอาวุธที่ติดตั้งใช้งานกับ GRIPEN 39 C/D ของกองทัพอากาศไทย
- อาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะใกล้แบบ AIM-9 Sidewinder
- อาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะใกล้แบบ IRIS-T
- อาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะนอกสายตาแบบ AIM-120 AMRAAM
- อาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบ AGM-65 Maverick
- อาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ RBS-15F
- ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU-12
- ระเบิดอเนกประสงค์ Mk Series
- ปืนใหญ่อากาศ ขนาด 27 มม. Mauser BK-27
- กระเปาะชี้เป้าแบบ Rafael LITENING GIII
- หมวกบินติดศูนย์เล็งแบบ COBRA
- ระบบเรดาร์ PS-05/A Mk3
- เรดาร์พิสูจน์ฝ่าย TSC2000
- ระบบเครือข่ายข่าวสารทางยุทธวิธี TIDLS
- ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมการ EWS-39
- อื่นๆ....

ขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายทุกท่าน...บางภาพมีการปรับแต่งแก้ไขจากต้นฉบับเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น