หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภารกิจแรกของ เรือหลวงบางปะกง (FF-456)

ภารกิจแรกของ เรือหลวงบางปะกง (FF-456) ภายหลังจากที่เรือได้รับการซ่อมคืนสภาพเรียบร้อยแล้ว...เรือหลวงบางปะกง (FF-456) เป็นเรือฟริเกตอีก 1 ลำ ที่สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ โดยเป็นเรือฟริเกตในชุดเรือหลวงเจ้าพระยา จำนวน 4 ลำ (ร.ล.เจ้าพระยา ,ร.ล.บางปะกง ,ร.ล.กระบุรี และ ร.ล.สายบุรี) ของกองทัพเรือไทย...
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กับภารกิจแรกของ ร.ล.บางปะกง ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มี.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ในการสนับสนุนการฝึกแบบบูรณาการของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดยสนับสนุนการฝึกของ นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ หลักสูตรนายทหารปราบเรือดำน้ำและควบคุมอากาศยานปราบเรือดำน้ำ และ หลักสูตรนายทหารประจำเรือ) ต้องขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จากนี้ไปเรายังมีภารกิจอีกมากมายที่รอเราอยู่ (สู้ๆ กับ 456 พิทักษ์เอกราช พิฆาตไพรี) / ที่มา: Htms Bangpakong
เรือหลวงบางปะกง (456) ออกเรือเพื่อทดสอบทดลองเรือในทะเล ในช่วงระหว่างที่เรือเข้ารับการซ่อมคืนสภาพ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น