หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรือหลวงนเรศวร (421) ออกทดลองเรือในทะเลครั้งแรก

8 มิ.ย.58-เรือหลวงนเรศวร (421) ออกทดลองเรือในทะเลครั้งแรก หลังจากเข้ารับการปรับปรุงระบบ..

การทดสอบในท่าสำหรับ ร.ล.นเรศวร ก่อนออกทดลองเรือในทะเล
การทดลองเครื่องจักรใหญ่ MTU 20V 1163 TB83
เรือหลวงตากสิน (422) ระหว่างรับการปรับปรุงระบบ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=889521717779879&set=pb.100001661767251.-2207520000.1433789221.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626082400938421&set=p.1626082400938421&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626082447605083&set=p.1626082447605083&type=1&theater
https://www.facebook.com/tom.sursdet/posts/996754957016474
https://www.facebook.com/259150017437726/photos/pcb.973600285992692/973598145992906/?type=1&theater

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น