หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลากหลายคือหนึ่งเดียว ... One Navy Work Smart


ภาพยนตร์สารคดีจากกองทัพเรือชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อจัดแสดงในงานบำรุงขวัญผู้บัง­คับหน่วยกำลังรบในระดับผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับกองพันขึ้นไปในวันสวนสนามสาบ­านธง ประจำปี 2558 ของกองทัพเรือ 

โดยบอกเล่าภาพสะท้อนชีวิตการทำงานในส่วนกำ­ลังรบที่หลากหลาย ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกองทัพเรือ ภาพการปฏิบัติการเพียงสั้น ๆ ที่หาดูได้ยาก ด้วยความพิถีพิถันในการผลิตและด้วยประสบกา­รณ์ที่เดินทางไปกับภารกิจของทหารแห่งท้องท­ะเล..ทหารเรือไทย ทำให้การผลิตภาพยนตร์สารคดีชุดนี้เป็นไปอย­่างที่ตั้งใจ เพื่อมอบให้แด่ท่านผู้ชม

อำนวยการผลิต : พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 
ประสานการผลิต : นาวาเอก เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง 
ควบคุมการผลิต : นาวาเอกสุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี 

ผลิตโดยทีมผลิตจากกรมกิจการพลเรือนทหารเรื­อ และคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น