หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด เรือหลวงนเรศวร

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ และ ประธาน กฟน. เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 
พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร ณ ร.ล.นเรศวร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/narasuan/narasuan1.htm
ที่มา: http://www.frigate2.com/News/narasuan/narasuan%202.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น