หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ก้าวที่แกร่ง...บนพื้นฐานความพอเพียง


Uploaded by panoramaworldwide on Jan 26, 2012
ตอนที่27 ก้าวที่แกร่ง...บนพื้นฐานความพอเพียง
ออกอากาศ : 18 ธันวาคม 2554
ปี พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสไปยังเมือง เบรเมนประเทศเยอรมันนี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปดูงานการต่อเรือของอู่ต่อเรือ ลัวร์เซิน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการต่อเรือขนาดเล็กความเร็วสูงมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้นเสด็จนิวัติพระนครทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งขึ้นใ­ช้เอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพเรือ จึงสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 คือ ต.91-ต.99 รวม 9 ลำ และนับตั้งแต่เรือ ต.99 ลำสุดท้ายได้ถูกปล่อยลงน้ำเพื่อใช้ในกิจการกองทัพเรือตั้งแต่ปี 2530 หลังจากนั้นกองทัพก็ว่างเว้นการต่อเรือ กระทั่งอีก 15 ปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บังคับหมู่เรืออารักขา ซึ่งเข้าเฝ้า ณ พระราชวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2545 ความตอนหนึ่งว่า
"...เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม..."
กองทัพเรือ จึงดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นเรือตรวจการณ์ชุด ต.991 รวม 3 ลำ (991-993)
ในปี พ.ศ.2554 ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา กองทัพเรือจึงได้สร้างเรือ ต.994 ถวายเนื่องในโอกาสดังกล่าว
นับตั้งแต่ ปี 2510 -- 2554 กองทัพเรือสามารถสร้างเรือตรวจการณ์ใช้ในกิจการกองทัพเรือได้เอง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณ และบุคลากรของกองทัพเรือก็มีความรู้ความสามารถ สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น