หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

รวมภาพเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งของกองทัพเรือไทย

รวมภาพเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งทั้ง 4 ลำ ของ กองทัพเรือไทย คือ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงปัตตานี จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือหลวงปัตตานี (OPV-511), เรือหลวงนราธิวาส (OPV-512) และ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงกระบี่ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ (OPV-551), เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ (OPV-552)

ทั้งนี้ทางกองทัพเรือ ยังมีความต้องการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ลำ ตามแผนโครงการเสริมสร้างกำลังรบ...


HTMS NARESUAN’s TRAINING (Exclusive)

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทัพเรือ ทำพิธีวางกระดูกงูเรือดำน้ำ S26T ลำแรก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ Wuhan, China กองทัพเรือ ได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือดำน้ำ S26T ลำแรก เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าวันที่ ทางกองทัพเรือทำการลงนามในสัญญากับทางการจีน สำหรับการจัดหาเรือ LPD ชั้น Type 071E จำนวน 1 ลำ เพียง 4 วัน

ในส่วนของเรือดำน้ำ S26T ลำที่สอง ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางกองทัพเรือจะทำการผลักดันเพื่อทำการจัดหา ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการ เพื่อผ่านงบประมาณ...

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

RTAF : การปฏิบัติการทางอวกาศของ ทอ. 2019 、。。

RTAF : การปฏิบัติการทางอวกาศของ ทอ. 、。。
By RTAF 、。。


Royal Thai Air Force Space Domain 、。。
ทอ.ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 3 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ ทอ.20 ปี ดังนี้ :-

1. พัฒนาสถานีตรวจจับ และติดตามวัตถุในอวกาศด้วยกล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ 、。。

2. พัฒนาดาวเทียมตรวจการณ์จากห้วงอวกาศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการลาดตระเวนทางอากาศ ด้วยอากาศยาน และอากาศยานไร้นักบิน 、。。

3. พัฒนาบุคลากรด้านอวกาศของกองทัพอากาศ ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกับชาติพันธมิตร 、。。

Space Surveillance Telescope 、。。

The Space Surveillance Telescope ..is a telescope for detecting and tracking orbital debris and known & unknown Satellites .. It has a 3.5 meter (138″) aperture mirror and came online in 2011 .. Two noted design features include Mersenne - Schmidt type optics and a curved CCD 、。。

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 、。。
https://goo.gl/photos/of9f4mjvtnuNLXQg6


CubeSat 、。。

A CubeSat (U - class spacecraft) .. is a type of miniaturized satellite for space research that is made up of multiples of 10 cm × 10 cm × 11.35 cm (~ 4 in × 4 in × 4.5 in) cubic units .. CubeSats have a mass of no more than 1.33 kilograms (2.9 lb) per unit, and often use commercial off - the - shelf (COTS) components for their electronics and structure ..

Uses typically involve experiments that can be miniaturized or serve purposes such as Earth observation or amateur radio .. CubeSats are employed to demonstrate spacecraft technologies intended for small satellites or that present questionable feasibility and are unlikely to justify the cost of a larger satellite 、。。

CubeSat 、The U - Class Spacecraft 、。。
https://goo.gl/photos/gUSDRe88HLowbRKNA

ตัวอย่าง Platform กับ ระยะสูงในห้วงอากาศ อวกาศ 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

การใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ และอวกาศ กับทิศทางอนาคตของชาติ 、。。
https://drive.google.com/file/d/1343Z...

Network Centric Warfare 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

RTAF Basic Doctrine 2551 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Warfare History and the Secret of War Documentaries 、。。
https://photos.app.goo.gl/hR0zysMRAL6...

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

Stryker RTA ICV Handover Ceremony, Official Video from DVIDSHUB

วีดิโอพิธีส่งมอบยานเกราะ #Stryker อย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับ TAF แปล Subtitle มาให้แล้วครับ กดเปิด Captions เพื่ออ่าน Subtitle ได้เลยครับ
---------------------------
Senior leaders with U.S. Army Pacific and the Royal Thai Army joined together for a Stryker handover ceremony Sept. 12 at the RTA Headquarters in Bangkok, Thailand. During the ceremony, the first batch of U.S. Army Strykers were presented to the RTA as part of a foreign military sales purchase agreement.

https://www.dvidshub.net/video/708556...

พิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘

พลเรือตรี วิธนรัชต์  คชเสนี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘ บนเรือ เรือหลวงกระบุรี จอด ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
เรือหลวงกระบุรี (FF-457)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกราฟิกเรือ Type 071E LPD เปรียบเทียบกับเรือประเภทเดียวกันในชาติอาเซียน

ภาพกราฟิกเปรียบเทียบขนาดของเรือ Type 071E LPD กับเรือขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพเรือไทย ณ ปัจจุบัน

ภาพชุดพิธีรับมอบยานเกราะ Stryker RTA ICV

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบ ยานเกราะล้อยาง 8X8 “ Stryker M1126 ” จำนวน 4 คันแรก จาก พล.อ. Robert B. Brown ผบ.กกล.ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 12 ก.ย. 2562

กองทัพบกได้มีแนวทางเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 11 เพื่อให้มีโครงสร้างการจัดหน่วยแบบกระทัดรัด มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักนิยมของกองทัพสหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อให้เป็นกองพลหน่วยกำลังรบต้นแบบของ กองทัพ ซึ่งมีการเปรียบเทียบการจัดหน่วยแบบกองพลน้อยของสหรัฐฯ (Brigade Combat Team : BCT) เนื่องจากที่ผ่านมากองทัพบกยังคงใช้หลักนิยมของกองทัพสหรัฐฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในการปรับโครงสร้างนี้ จึงมีความต้องการยานเกราะที่เหมาะสมกับการใช้งานแบบยานรบทหารราบ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยกำลังรบต้นแบบของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการเยือนสหรัฐ (ฮาวาย) อย่างเป็นทางการของ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้มีการหารือร่วมกับ พลเอก Robert B Brown ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก (United States Army Pacific : USARPAC) เกี่ยวกับการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ที่ประจำการอยู่ใน กองทัพสหรัฐฯ โดยทาง USARPAC พร้อมสนับสนุนการจัดหาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งกองทัพบกได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดหายานเกราะล้อยาง และได้พิจารณาเลือกยานเกราะล้อยาง Stryker ของ กองทัพสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในสายการส่งกำลังบำรุงในปัจจุบัน จึงอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน รวมถึงมีแนวทางการสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมที่ชัดเจน (ผ่านทางวิธี Foreign Military Sales : FMS) และในห้วงเดือนเมษายน 2562 กองทัพบกได้เสนอความต้องการในการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker RTA ICV (StrykerRoyal Thai Army Infantry Carrier Vehicle) เพื่อสนับสนุนภารกิจปรับโอนหน่วยออกนอกกองทัพบก และภารกิจเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 11 จากสหรัฐฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คัน เป็นการจัดหาโดยใช้งบประมาณกลางของรัฐบาล วงเงิน 2,860,000,000 บาท จำนวน 37 คัน และจัดหาโดยใช้งบประมาณของกองทัพบก วงเงิน 850,000,000 บาท จำนวน 10 คัน รวมถึงจากการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ อีกจำนวน 23 คันการจัดหายุทโธปกรณ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดหายุทโธปกรณ์ โดยวิธี FMS ในลักษณะการจัดหายุทโธปกรณ์แบบองค์รวม (Total Package Approach) พร้อมระบบอาวุธ การบริการสนับสนุนระบบส่งกำลังบำรุงแบบบูรณาการชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ กับการฝึกศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยานเกราะล้อยางที่ได้จัดหาในครั้งนี้ เป็นสิ่งอุปกรณ์คงคลังของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้จ้างบริษัทผู้ผลิต (General Dynamics Land System) ทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งาน (Condition A)

จากการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker RTA ICV ในครั้งนี้ ทำให้กองทัพบกได้รับยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักนิยม และการปรับโครงสร้างการจัดหน่วย เพื่อให้เป็นกองพลหน่วยกำลังรบต้นแบบของกองทัพบก โดยเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ได้จากยานเกราะกับการใช้งานเป็นยานรบของทหารราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของหน่วยกำลังรบของกองทัพบก เช่น ลดการสูญเสียกำลังพล และเป็นการออมกำลังจากการเคลื่อนที่ภายใต้เกราะกำบัง อีกทั้ง การได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ ยังคงเป็นผลดีในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย... Photo Sompong Nondhasa

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทัพเรือทำสัญญาต่อเรือ LPD จากจีน 1 ลำ มูลค่า 6,100 ล้านบาท

กองทัพเรือ เผย ต่อเรือ LPD แบบ “ฉางไป่ซาน” เรือพี่เลี้ยง เรือดำน้ำ S26T

กองทัพเรือ ทำสัญญาต่อเรือ ยกพลขึ้นบก LPD จากจีน 1 ลำ งบฯ ราว 6,100 ล้านบาท ระวางขับน้ำ 20,000 ตัน แบบ”ฉางไป่ซาน” ใช้เวลาต่อ 3 ปี ยัน เป็นเรือที่ดี มีขนาดใหญ่กว่า เรือหลวงอ่างทอง ที่เคยต่อจากสิงคโปร์ เพื่อมาเสริมภารกิจของ เรือหลวงอ่างทอง และภารกิจ ที่กองทัพเรือมีมากขึ้น และเพื่อรองรับ เรือดำน้ำ S26T ที่จะมาในปี 2566

รายงานข่าวจากกองทัพเรือ เปิดเผยถึงการที่กองทัพเรือไทย ทำสัญญาต่อเรือ LPD ลำใหม่ จากจีน โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และว่าที่ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม กับจีน ในสัญญาการต่อเรือ LPD จากจีน 1 ลำ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จีนนั้นว่า เป็นการทำสัญญาต่อเรือ LPD จากจีน 1 ลำ งบประมาณ ราว 6,100 ล้านบาท ระวางขับน้ำ 20,000 ตัน เป็นเรือในตระกูลแบบ ”ฉางไป่ซาน” โดยใช้เวลาต่อ 3 ปี

ทั้งนี้ ยืนยันว่าเป็นเรือที่ดี มีขนาดใหญ่กว่า เรือหลวงอ่างทอง ที่เคยต่อจากสิงคโปร์ เพื่อมาเสริมภารกิจของ เรือหลวงอ่างทอง และภารกิจกองทัพเรือมีมากขึ้น และเพื่อรองรับ เรือดำน้ำ S26T ที่จะมาในปี 2566

ทั้งนี้ เนื่องจาก กองทัพเรือ มีความจำเป็นในการใช้เรือยกพลขึ้นบก จากเดิมที่มี เรือหลวงอ่างทอง เพียงลำเดียว โดยเป็นเรือ LPD ที่ต่อจากสิงคโปร์

โดย เรืออ่างทอง มีภารกิจมากมาย และยังต่อมา เพื่อรองรับเรือดำน้ำที่ต่อจากจีนที่จะมาถึงในปี 2566 อีกด้วย /Wassana Nanuam
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2524221550969621&set=a.440635312661599&type=3&theater
วิดีโอเรือ Type 071 LPD ของกองทัพเรือจีนวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทัพเรือลงนามจัดหาเรือ LPD ชั้น Type 071E จากประเทศจีน

วันที่ 9 กันยายน 2562 กองทัพเรือลงนามจัดหา เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ชั้น Type 071E จากประเทศจีน

โดยมีการเผยแพร่การลงนามครั้งนี้ในเว็บ Weibo ของจีน โดยกองทัพเรือได้มีการเปิดเผยว่า มีแผนการจัดหาเรือ LPD จากประเทศจีน มูลค่า 4000 ล้านบาท ก่อนจะมีการลงนามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับคุณลักษณะของเรือชั้นนี้ รวมถึงชื่อพระราชทาน และหมายเลขเรือ แต่ทางเราคาดว่า นอกจากจะทำภารกิจยกพลขึ้นบกและลำเลียงนาวิกโยธินแล้ว เรือ Type 071E จะทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงของเรือดำน้ำชั้น S26T ด้วย

หากมีความคืบหน้าทางเราจะนำเสนอในโอกาสต่อไป
https://weibointl.api.weibo.cn/share/91623823.html…
https://www.facebook.com/DEFNETOffic...type=3&theater
https://bestlj.ru/152022-Tailand-podpisal-kontrakt-na-postrojjku-v-Kitae-desantnogo-vertoletnogo-korablja-doka-proekta-071E.html
------------------------------------------------------------
071E LANDING PLATFORM DOCK (LPD)
1. Introduction
071E landing platform dock (LPD) is a new type amphibious vessel. At peacetime, 071E can carry out EEZ surveillance and protection, naval base patrol, escort and medical assistance etc; at wartime, it can carry out landing operations by quick Tri-Dimensional troop delivery and fast civilian evacuation. It can play a non-substitutable role in the future wars. 
2. Main technical Specifications
Displacement: 22000t
Main dimension:210m×28m×17.4m
Propulsion: 4 diesel engine, CODAD 
Maximum speed:23kn
Cruising rang:8000 nmile @18kn
Complement: 150 person
2 Garages and 1 Well dock
Weapons on board
Gun :1 set of 76mm naval gun
         2 sets of 6 barrel 30mm naval gun 
Radar:  Search radar
     Navigation radar
     Fire control radar
SAM: Surface to air missile launcher (FL-3000N)
EW:  ESM
        Laser warning equipment
        Passive jamming Equipment
Hangar:   2 helicopters
Landing Platform: 3 landing points
------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/KringsakTao...274896?__xts__
บริษัท China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ได้แสดงรูปแบบของเรืออู่ยกพลขึ้นบก landing platform dock (LPD) ชั้น Type 071E รุ่นเพื่อการส่งออก ที่มีพื้นที่ลานจอดขนาดใหญ่ สำหรับการลงจอด-บินขึ้น ของเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง แบบ Z-20 ได้สามลำพร้อมกัน
http://chinesemilitaryreview.blogspot.com/…/type-071e-landi…

งานครบรอบ 50 ปี ของการเข้าประจำการเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 "ฮิวอี้"

สดุดี 50 ปี สหายศึก จาก”ฮิวอี้”สู่ “คาราคัล” Huey’s sunset, Raise of Caracal

เข้าประจำการในห้วงวิกฤติสูงสุดของประเทศ ร่วมยุทธการสำคัญมากมายเคียงข้างนักรบไทยในแทบทุกสมรภูมิ ทั้งคุณลักษณะของตัวเครื่อง และกล้าหาญของกำลังพลประจำเครื่อง หลายครั้งต้องสูญเสียร่วมไปกับเหล่าทหารหาญภาคพื้นดิน ทำให้ภาพลักษณ์ของ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 6 หรือ UH-1H "ฮิวอี้" คือ "สหายศึก" เพื่อนยากของกองทัพไทยในยามสงคราม

เสียงใบพัดตัดอากาศ อันเป็นเอกลักษณ์คือสิ่งปลุกขวัญกำลังใจ ทั้งในด้านการรุกโจมตี การส่งกำลังบำรุง และฝ่ากระสุนนำส่งกลับผู้บาดเจ็บสู่แนวหลัง แม้จะผ่านยุคสมัยแห่งสงครามเพื่ออธิปไตยของชาติ ฮิวอี้ยังรับใช้ภารกิจในยามสงบ ทั้งการนำส่งสิ่งของช่วยเหลือยามพิบัติภัย และนำส่งความช่วยเหลือในทุกรูปแบบไปยังพี่น้องประชาชนทันทีที่มีความต้องการมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยเวลาอันยาวนานกว่า 50 ปี แห่งการประจำการในกองทัพอากาศ เฮลิคอปเตอร์แบบฮิวอี้คือสัญลักษณ์ของเครื่องจักรทางการทหารที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแบบหนึ่งของประเทศ

วันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา กองบิน 2 โดย นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน 2 ได้จัดงานครบรอบ 50 ปี ของการเข้าประจำการเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 พร้อมทั้งทำการโรลเอาท์เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 EC-725 “คาราคัล” เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ ที่มีสถานะขีดความสามารถปฏิบัติได้สมบูรณ์ตามภารกิจ โดย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เป็นประธานในพิธี อันเป็นเสมือนการเตรียมการส่งต่อภารกิจ และเป็นภาพสะท้อนของพัฒนาการด้านการบินของกองทัพอากาศ จากเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ ที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนาน สู่เฮลิคอปเตอร์แบบใหม่ ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจการรบ และการช่วยเหลือในกรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์อันทันสมัยในการประจำการของฝูงบิน 203 เพื่อสานตำนานแห่งนามเรียกขาน “สกอร์เปี้ยน” สหายศึกของนักรบไทยต่อไป

กองทัพอากาศจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H ในประจำการมากกว่า 30 ลำ ส่วนหนึ่งสูญเสียจากการรบและการปฏิบัติภารกิจ โดยขณะนี้ยังมีฮิวอี้ประจำการอยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งคาดว่าทั้งหมดจะทยอยปลดประจำการภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้านี้
/https://www.facebook.com/thaiarmedforce/photos/pcb.10157745566169612/10157745562789612/?type=3&theater