หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

RTAF Laser Guided Bomb 、。。

RTAF Laser Guided Bomb 、。。
การพัฒนาขีดความสามารถการโจมตีทางอากาศของ กองทัพอากาศ ด้วย Laser Guided Bomb ร่วมกับอุปกรณ์ชี้เป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์ 4 ระบบ 、。。

ทำการทดสอบ เมื่อ 24 - 25 ม.ค.2560 、。。
ผลการทดสอบ : MA .. Mission Accomplished 、。。

Gripen with Litening 3 、。。
F-16 MLU with Sniper ATP 、。。
Aerostar with LDS 1 、。。
Combat Control Team with PLDR 3 、。。

Credit : RTAF 、。。
Smart Air Force 、。。
素晴らしい、。。

Laser - Guided Bomb 、。。

A laser - guided bomb (LGB) .. is a guided bomb that uses semi - active laser guidance to strike a designated target with greater accuracy than an unguided bomb 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น