หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความคืบหน้าในการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 (ร.ล.ตรัง)

คืบหน้าไปอีกนิด กับ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 (ร.ล.ตรัง) ซึ่งจากเดิมระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างปี 2558 - 2561 แต่คาดการณ์ได้ว่า เรืออาจจะส่งมอบให้กองทัพเรือได้ในห้วงกลางปี 2562

สิ่งหนึ่งที่ประชาชนมักจะเข้าใจผิดคือ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ต่อเรือ ตกก. ลำนี้ แต่ตามจริงแล้ว บรษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอแบบ และจัดหาวัสดุในการต่อเรือ โดยผู้ต่อเรือคือ อู่ราชนาวีมหิดลฯ กรมอู่ทหารเรือ
ที่มา: Navy For Life

1 ความคิดเห็น: