หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (บ.ข.19/ก) หรือเครื่องบินขับไล่ F-16 ภายใต้ชื่องาน “30 ปี บ.ข.19/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย” ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก อิทธิพร ศุภวงศ์ และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเคยทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเกียรติยศในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดให้มีการแสดงการบินสวนสนามของเครื่องบินขับไล่ F-16 จากทั้ง 3 ฝูงบิน ได้แก่
- ฝูงบิน102 กองบิน 1 นามเรียกขาน “STARS”
- ฝูงบิน 103 กองบิน 1 นามเรียกขาน “LIGHTNING”
- ฝูงบิน 403 กองบิน 4 นามเรียกขาน “COBRA”
สำหรับเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 103 กองบิน 1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 ตามโครงการ Peace Naresuan ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศรอบข้าง ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 เพิ่มเติม เข้าประจำการยังฝูงบิน 403 กองบิน 4 และฝูงบิน 102 กองบิน 1 ตามลำดับ.../พัทธนันท์ สงชัย
เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16B) ของฝูงบิน 103 กองบิน 1 จาก โครงการ “PEACE NARESUAN” ได้รับการตกแต่งลายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการบรรจุประจำการ (2531-2561).../รัชต์ รัตนวิจารณ์
เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 (F-16A MLU) ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 จาก โครงการ “PEACE NARESUAN III” ได้รับการตกแต่งลายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการบรรจุประจำการ (2531-2561).../รัชต์ รัตนวิจารณ์
เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 (F-16A ADF) ของฝูงบิน 102 กองบิน 1 จาก โครงการ “PEACE NARESUAN IV” ได้รับการตกแต่งลายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการบรรจุประจำการ (2531-2561).../รัชต์ รัตนวิจารณ์
ครบรอบ 30 ปี การบรรจุประจำการเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B ทำไมต้องวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ก็เพราะ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว วันที่ 13 มิถุนายน 2531 เป็นวันที่เครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B จำนวน 3 เครื่องแรกของกองทัพอากาศไทย ที่ทำการบินร่วมระหว่างนักบินสหรัฐ และนักบินไทย เดินทางจากสหรัฐฯ มาถึงกองบิน 1 เข้าสู่น่านฟ้าและสัมพัสพื้นดินประเทศไทยเป็นครั้งแรกนั่นเอง.../รัชต์ รัตนวิจารณ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น