หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และอำนาจการยิง เหล่าทหารปืนใหญ่...

การสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และอำนาจการยิง เหล่าทหารปืนใหญ่ ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี 2560...
การจัดการแสดงสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ของทหารปืนใหญ่ ให้กับคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 59  ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (เขาพุโลน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น