หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การแสดงการบินผาดแผลงที่สวยงามของ RTAF Gripen


China, Thailand seek closer air-force cooperation - YouTube
China, Thailand joint air force exercise highlyghts warming ... - YouTube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น