หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Royal Thai Navy - "การบินขึ้น-ลงบนเรือ..."

เฮลิคอปเตอร์ Sea Hawk ,Bell-212 และ EC645 T2 บินขึ้นจาก...เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เฮลิคอปเตอร์ Sea Hawk ,Bell-212 และ EC645 T2 บินขึ้น-ลงจาก...เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เฮลิคอปเตอร์ Super Lynx 300 บินขึ้น-ลงจาก...เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เฮลิคอปเตอร์ Bell-212 บินลง...เรือหลวงอ่างทอง

เฮลิคอปเตอร์ Sea Hawk บินลง...เรือหลวงอ่างทอง


เฮลิคอปเตอร์ MH-60S บินลง...เรือหลวงอ่างทอง

เฮลิคอปเตอร์ Super Lynx 300 ลงจอดบน เรือหลวงกระบี่

เฮลิคอปเตอร์ S-76B บินขึ้น-ลง บน เรือหลวงปัตตานี

เฮลิคอปเตอร์ Super lynx 300 บินลงบนดาดฟ้าท้ายเรือหลวงตากสิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น