หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

OPLOT-T และ BTR-3E1 ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ปี'61...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น