หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การตรวจสภาพความพร้อมรบ ส่วนข้าศึกสมมุติสนับสนุนการฝึก...

การตรวจสภาพความพร้อมรบ ส่วนข้าศึกสมมุติสนับสนุนการฝึกและตรวจสอบของกองทัพบก ประจำปี 2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยชุดรบ เพื่อสนับสนุนการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของหน่วย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ห้วงวันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น