หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรือหลวงบางปะกง "ภารกิจหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ"


เรือหลวงบางปะกง (FF-456) เรือฟริเกต สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ภายหลังจากที่เรือได้รับการซ่อมคืนสภาพเป็นที่เรียบร้อย...ก็ได้รับภารกิจเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 - 4 และ นนร.ชั้นใหม่ เรือฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงมกุฎราชกุมาร และ เรือหลวงปัตตานี เส้นทางการเดินเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ - พอร์ตกลัง (มาเลเซีย) - โคลัมโบ (ศรีลังกา) - โกจิ (อินเดีย) - ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) - ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะเวลาการฝึก 45 วัน ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 29 เม.ย.2561 การบรรจุกำลังพล 763 คน...ทั้งนี้หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เลิกภาคการฝึกภาคปฏิบัตในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560...ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.00 น. เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 แล้ว
เรือหลวงบางปะกง ระหว่างเข้ารับการซ่อมคืนสภาพ...ก่อนรับภารกิจเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ร่วมกับเรือหลวงมกุฏราชกุมาร และเรือหลวงปัตตานี

-------------------------------------------
ประมวลภาพ เรือหลวงบางปะกง ในระหว่างรับภารกิจเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น