หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพ เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร

ประมวลภาพ เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร (421, 422) เรือฟริเกต สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่รวบรวมจากกิจกรรมการฝึกต่างๆ...อาทิ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561 และ การฝึกผสม Guardian Sea 2018 เป็นต้น
การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561 Royal Thai Navy "From The Sea"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น