หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

ความคิดเห็นของพลประจำรถถังที่มีต่อ รถถังหลัก VT-4

มาฟังทัศนะและความคิดเห็นของพลประจำรถถัง เกี่ยวสมรรถนะและขีดความสามารถของ VT-4 รถถังหลักใหม่ของกองทัพบกไทย ในคลิปข่าวนี้อีกครั้งครับ...*>**>***
------------------------------------------------------
ความคิดเห็นของพลขับ*

------------------------------------------------------
ความคิดเห็นของพลยิง**

------------------------------------------------------
ความคิดเห็นของผู้บังคับรถ***

------------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น