หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

กองบิน ๗ ต้อนรับคณะผู้บัญชาการทหารอากาศจีน

พลอากาศโท ติง ไหล่ หาง (Lieutenant General Ding Laihang) ผู้บัญชาการการทหารอากาศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และคณะพร้อมด้วย พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการ กองบิน ๗ นำข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ท่าอากาศยานทหารและห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น