หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

การทดสอบรถ DTI AAPC 8x8 คันใหม่


DTI AAPC 8x8 ยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก/ARMORED PERSONNEL CARRIER วิจัยและพัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) หรือ DTI ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

โครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติภารกิจของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย โดยมีพื้นฐานพัฒนาจาก ยานเกราะล้อยาง 8x8 แบบ Black Widow Spider สำหรับกองทัพบกไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น