หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

พิธีปิดการฝึกผสม Cope Tiger 2018

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย Brigadier General Kelvin Boon Leong เสนาธิการทหารอากาศสิงคโปร์ และ Major General James O. Eifert ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิกฝ่ายป้องกันประเทศทางอากาศ ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม Cope Tiger 2018 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
Photo: Copetiger 2018ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น