หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพการฝึกผสม Cope Tiger 2018

ประมวลภาพการฝึก MULTI-LATERAL EXERCISE COPE TIGER 2018 THREE NATIONS ONE EXERCISE 12 - 23 MARCH 2018 AT WING 1 KORAT
การฝึก Large Force Employment การฝึกบินประกอบกำลังขนาดใหญ่ Cope Tiger 2018 ระหว่างกองทัพอากาศ 3 ชาติ # RSAF ,RTAF and USAF
การฝึก Workup Training การฝึกบินระหว่าง บ.ต่างแบบ..Cope Toger 18
การฝึกประกอบกำลังทางอากาศ หรือ mini LFE ใน Cope Tiger 2018 ประกอบกำลัง RTAF ,RSAF and USAF


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น