หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Sea Power Of The Royal Thai Navy

ประมวลภาพถ่าย เรือรบประเภทต่างๆ ของกองทัพเรือไทย โดยเป็นการรวบรวมและคัดเลือกภาพที่สื่อแสดงให้เห็นถึงกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทย ทั้งนี้การรวบรวมภาพเรือรบดังกล่าวยังมีไม่ครบทุกแบบเรือที่มีอยู่...ซึ่งภาพเรือที่พอจะรวบรวมได้ อาทิ เรือฟริเกตที่สังกัดอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ จำนวน 6 ลำ ประกอบด้วย เรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร 2 ลำ (421 และ 422) ,เรือฟริเกตชุด ร.ล.เจ้าพระยา 4 ลำ (455 ,456 ,457 และ 458)  รวมทั้งมีภาพเรือในสังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ คือ เรือคอร์เวทชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ 2 ลำ (441 และ 442) ,เรือคอร์เวท-เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ 3 ลำ (531 ,532 และ 533) นอกจากนั้นก็ยังมีภาพเรือล่าทำลายทุ่นระเบิด...สังกัดกองเรือทุ่นระเบิด จำนวนหนึ่งด้วย...

เรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร ฝึกทดสอบยิงอาวุธประจำเรือ..
ประมวลภาพเรือฟริเกต ร.ล.กระบุรี (457) และ ร.ล.สายบุรี (458)
ประมวลภาพเรือฟริเกต..ร.ล.เจ้าพระยา (455) และ ร.ล.บางปะกง (456)
ประมวลภาพเรือคอร์เวทชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ (441 และ 442)
ประมวลภาพ เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ (531 ,532 และ 533)
เรือหลวงกระบี่ (OPV 551)
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด...ของ กองเรือทุ่นระเบิด
ประมวลภาพการฝึกปฏิบัติการทางเรือ...ของกองทัพเรือไทยในห้วงเวลาต่างๆ ทั้งการฝึกเฉพาะในกองทัพเรือเอง และการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศ...รวมถึงการฝึกร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ...

ขอขอบคุณเจ้าภาพถ่ายทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น