หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

High Performance RTAF 、การบริหารกำลังพลด้วยขีดสมรรถนะของกองทัพอากาศ 、。。


Published on Feb 12, 2018
High Performance RTAF 、。。
By RTAF 、。。

การบริหารกำลังพลด้วยขีดสมรรถนะของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง High Performance RTAF 、。。

RTAF Core Values
RTAF Core Competency
- 4 สมรรถนะหลัก Core Competency
- 14 สมรรถนะด้านบริหารจัดการ Managerial Competency
- 40 สมรรถนะหน้าที่ Functional Competency
High Performance People : HIPP
Knowledge Management & K-Map
Community of Practice : CoP
Human Resource Management : HRM

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ โดย ผบ.ทอ. กล่าวว่า เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “สมรรถนะกำลังพล” เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก ที่จะขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” หรือ “ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี” และ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น